VPN Tunnel: Vad är det, hur kan det hålla dina internetdata säkra

Med växande censur och förordningar hotar global internet frihet och säkerhet, i sin tur har vi sett ett ökande antal tjänster blir tillgängliga för att skydda din online surfning.

Virtual Private Networks (eller VPN) har blivit allt populärare under de senaste åren för sin förmåga att kringgå regeringencensur och geo-blockerade webbplatser och tjänster, och göra det utan att ge bort vem som gör förbi.

Läs mer på: http://vpntunnel.nu/

För en VPN att göra detta, skapar det vad som kallas en tunnel mellan dig och Internet, kryptera din internetuppkoppling och stoppa Internetleverantörer, hackare, och även regeringen från att nicka genom din webbaktivitet.